Bemutatkozás

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája

9021 Győr, Árpád út 15.
Telefon/Fax: 0696/322-743
E-mail: belvarosiovi@4gmk.hu
Tagóvoda-vezető: Kiss Krisztina

Óvodánk nyitvatartása: 6.30-17.00 óráig

A Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája, Győr belvárosának nyugati oldalán fákkal, növényekkel körülvett szép, családias, védett környezetben található.
Az intézmény 1970-ben épült, 107 gyermek fogadására alkalmas. Négy csoportszoba, négy gyermekmosdó és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek biztosítják a mindennapi tevékenységekhez szükséges feltételeket a gyermekek számára.
Csoportszobáink új esztétikus bútorzata, korszerű berendezési tárgyai, otthonos és kellemes környezettel várják az óvodás gyermekeket.
Óvodánk kétszer nyerte el a „Zöld Óvoda” címet, mely környezetbarát szemléletmódunk eredményét jól tükrözi.
Játszóudvarunk homokozókkal, ivókúttal, csúszdával, mászókával, gyermekjárművekkel felszerelt, mely eszközök biztosítják a gyermekeink számára a változatos udvari tevékenységekhez szükséges feltételeket.
Nevelőmunkánkat a 2015/16 nevelési évtől a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján végezzük, melynek lényege, hogy a gyermekek személyiségét a tevékenységeken keresztül, tevékenységek által fejlesztjük.
Fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni ütemben történő fejlesztését, melyben a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával törekszünk a szükségleteik kielégítésére, személyiségük teljes fejlesztésére a tevékenységek által, a művészetek eszközeivel.

Nevelési célunk: nyugodt, derűs és szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó nevelési légkör megteremtése, a gyermekek sokoldalú képességfejlesztése, testi-lelki szükségleteik kielégítése.
Óvodánk 2013 óta regisztrált tehetségpontként is működik, felvállalva a tehetségígéretes gyermekek felkutatását, támogatását. Ennek érdekében tehetség műhelyeket működtetünk nagycsoportosaink számára.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulásokat szervezünk, részt veszünk az oviolimpiai megmérettetésen, és ovifoci csapatot toborozunk minden évben a nagycsoportosaink körében. A mozgásigény kielégítését szolgálja még az úszásoktatásokon való részvétel évente egy turnusban, valamint megszervezzük a korcsolyaoktatás lebonyolítását a szülői igények figyelembevételével.
Nevelési célkitűzéseinkben és feladataink megvalósításában, egyenrangú partnerként kezeljük a szülői házat. A családi neveléssel összhangban, azt kiegészítve kívánjuk pedagógiai munkánkat megvalósítani. A jó kapcsolat ápolását szolgálják a szülők számára is nyitott rendezvényeink, Őszbúcsúztató, Adventi és Húsvéti „bütykölde”, „Zöld” napok programsorozatunk és az Évzáró kerti partink.

Szakmai és pedagógiai hitvallásunk:

„Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségleteire, legbensőbb énjére” / Celestin Freinet /

Óvodáink

Bisinger Óvoda

Belvárosi Tagóvoda

Dokumentumok

SZMSZ Házirend
Közzétételi lista Pedagógiai program

A Bisinger Óvoda adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. E. Simon Katalin Ráhel
E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu
Telefon: 96/500-117